Alat za čišćenje ventila i kanala

Poseban alat za čišćenje ventila i njihovih okolnih kanala. Brzo i efikasno čišćenje uz očuvanje materijala, zahvaljujući specijalnom granulatu za čišćenje ventila 933. Sa otopinom za neutralizaciju 936 ostatak čestica granulata se neutralizira i sprječava da dospije u komoru za izgaranje.

  • Efektivno čisti zahvaljujući granulatu koji se prilagođava kontaminaciji
  • Specifična veličina zrna osigurava konzistentnu kvalitetu proizvoda
  • Specifična geometrija – bez oštrih rubova ili kompresivnih svojstava, bez abrazije, habanja ili oštećenja porvšinske strukture
Alat za čišćenje ventila i kanala