Airco well Zračni pištolj za dezinfekciju klime

Poseban alat za čišćenje i ispiranje isparivača klima sustava originalnog TUNAP dizajna. Namijenjen za korištenje samo uz TUNAP čistače klima sustava. Ergonomski dizajn, posebno oko držača i oslonca za palac. Pištolj ima kapacitet 1 litre.

Nakon ulijevanja 994 airco well® čistača isparivača klime, tekućinu potrošite u potpunosti kroz ne više od 60 minuta.

Airco well - Zračni pištolj za dezinfekciju klime