Tunap 957 Čistač unutrašnjosti motora

Čistač unutrašnjosti motora visokih performansi čišćenja na bazi visokokvalitetnih čistača niskog viskoziteta, odobren od TÜV-a, bez otapala. Čistač štiti novo motorno ulje od ostataka starog.

Tunap 957 - Čistač unutrašnjosti motora

Svojstva:

 • Bez hlapljivih komponenti (VOCs) i otapala
 • Sadrži detergente niskog viskoziteta koji osiguravaju izvrsne rezultate čišćenja
 • Odstranjuje naslage uljnog mulja iz sustava ulja
 • Štiti motor od moguće štete uslijed začeljenja uljnih kanala i provrta
 • Sadrži aditive za podmazivanje komponenti tijekom procesa čišćenja
 • Ne sadrži klor, fosfate, nitrate ili teške metale
 • Može se ukloniti s ostacima starog ulja

Područje primjene:

 • U slučaju naslaga muljnog ulja
 • U slučaju gubitka kompresije (klipni prsteni-karike)
 • U slučaju ˝kucanja˝ hidrauličnih podizača ventila
 • Kod izmjene ulja, kako bismo osigurali da se novo motorno ulje neće kontaminirati ostacima starog potrošenog ulja

Upute

Dodajte čistač prije svake izmjene ulja. Voditi računa o nivou i količini ulja u motoru, ne smije biti ispod minimuma. Pustiti motor sa aditivom da radi na minimumu najviše 20 minuta. Nakon toga odmah izmijenite ulje i filter.

Doziranje

 • 200 ml: dovoljno za do 4 litre motornog ulja
 • 400 ml: dovoljno za do 6 litre motornog ulja
 • 950 ml: dovoljno za do 15 litara motornog ulja

PAŽNJA

Rizik od oštećenja motora ukoliko se stavlja koncentracija veća od preporučene i ukoliko motor radi duže vremena od preporučenih maksimalnih 20 minuta. Nije prikladno za motocikle sa mokrim spojkama.

Tunap 957 - Čistač unutrašnjosti motora
Tunap 957 - Čistač unutrašnjosti motora
Tunap 957 - Čistač unutrašnjosti motora