Tunap 933 Granulat za čišćenje ventila i kanala

Specijalni granulat za čišćenje usisnih i ispušnih ventila i okolnih kanala. Brzo i efikasno čišćenje i očuvanje materijala zahvaljujući specifičnoj veličini i geometriji zrna granulata.

Tunap 933

Svojstva:

  • Učinkovito čišćenje zahvaljujući posebno prilagođenom granulatu
  • Specifična veličina zrna – osigurava konzistentnu kvalitetu proizvoda
  • Specifična geometrija – bez oštrih rubova ili kompresivnih svojstava, bez abrazije, habanja ili oštećenja površinske strukture
  • Jednostavna i pouzdana primjena – preostale čestice granulata se rastvaraju sa proizvodom 936
  • Nije štetan
  • Bez oznaka opasnosti

Područje primjene:

  • Za čišćenje usisnih ventila i okolnih kanala
  • Za čišćenje ispušnih ventila i okolnih kanala

Upute

Koristiti sa Specijalnim alatom za čišćenje ventila i okolnih kanala. Prije korištenja pročitati servisne informacije.

Važne informacije!

Za jedno vozilo (4 cilindra) potrebno je između 2 i 6 kg 933 Granulata za čišćenje ventila (ovisno o geometriji usisnih kanala, korisničkog iskustva i stupnja onečišćenja). 1 doza 936 Neutralizatora granula dovoljna je za do 3 vozila.

Nakon čišćenja, preporučujemo korištenje 974 Aditiva za zaštitu benzinskih injektora ili 984 Aditiva za zaštitu dizelskih injektora.